Εγγύηση

Καταχώρηση Εγγύησης

Το προϊόν που έχετε στα χέρια σας κατασκευάζεται με επιμέλεια και προσοχή και έχει περάσει από αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Αν παρόλα αυτά παρουσιαστεί κάποια κατασκευαστική αστοχία, αυτό καλύπτεται από την εγγύηση κατασκευής για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση ή την επισκευή του προβληματικού μέρους ή την αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος, με καινούργιο ή μεταχειρισμένο αντίστοιχο υλικό, κατά την κρίση μας. Το κόστος μεταφοράς καλύπτεται από τον τελικό χρήστη.

Για την ισχύ της εγγύησης θα πρέπει να κάνετε εγγραφή εντός 10 ημερών από την αγορά του, αποστέλλοντας τα στοιχεία σας, όπως ζητούνται παρακάτω, με fax στο 25410 65400 ή e-mail στο info@elephant-service.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρήσετε την εγγύησή σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.