Οδηγίες Χρήσης

Γενικές οδηγίες για ασφαλή εφαρμογή και χρήση του εργαλείου

  • Το «ελεφαντάκι» απευθύνεται σε ειδικευμένους τεχνικούς του κλιματισμού και η σωστή και ασφαλής χρήση του προϋποθέτει γνώση και εξοικείωση με το χειρισμό και την επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. Καλύψτε επιμελώς τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη του μηχανήματος. Απομονώστε την παροχή ρεύματος.
  • Ενημερωθείτε από τον ιδιοκτήτη για τη θέση του κεντρικού πίνακα και της ασφάλειας του κλιματιστικού.
  • Χρησιμοποιείτε σωστά τα Μ.Α.Π. (Μέσα Ατομικής Προστασίας – μάσκες, γάντια, γυαλιά προστασίας) για την ασφάλειά σας από τα χημικά καθαριστικά, αλλά και τις μολυσματικές αιτίες που θα συναντήσετε.
  • Μετά το τέλος των εργασιών (ενώ το έχετε τοποθετημένο στο μηχάνημα) ξεπλύνετε και καθαρίστε με νερό τον υποδοχέα και μετά στεγνώστε βάζοντας σε λειτουργία το κλιματιστικό. Αφού στεγνώσει διπλώστε σε ρολό και είναι έτοιμο για την επόμενη χρήση.
  • Η αντοχή του υλικού είναι εξαιρετικά μεγάλη. Χρησιμοποιήστε το άφοβα και θα γίνει το πιστό σας εργαλείο. Για να κρατήσετε το «ελεφαντάκι» σας σε τέλεια φόρμα και για πολλά χρόνια, συνιστούμε να το διπλώνετε σε ρολό για την αποθήκευση και τη μεταφορά του.